puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
Download Filezilla Free FTP Client
Free FTP-manager FileZilla FileZilla for operating system Windows Download FileZilla manager FileZilla for Windows and Mac program FileZilla Installation of FileZilla FileZilla for Windows FTP-client FileZilla Filezilla client
Download Filezilla Free FTP Client
Download Filezilla Free FTP Client
Download Filezilla Free FTP Client
Download Filezilla Free FTP Client
Download Filezilla Free FTP Client
Download Filezilla Free FTP Client
Download Filezilla Free FTP Client
Download Filezilla Free FTP Client
Download Filezilla Free FTP Client
Download Filezilla Free FTP Client
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download

2009 Rok

OPIS DZIAŁALNOŚCI PROWADZONEJ W 2009 ROKU   Stowarzyszenie EUROLEGNICA dotychczas zrealizowa

 

2009 Rok

Grudzień 15, 2011 w Działalność

OPIS DZIAŁALNOŚCI PROWADZONEJ W 2009 ROKU

 

Stowarzyszenie EUROLEGNICA dotychczas zrealizowało, bądź nadal realizuje następujące projekty:

  1. ,,Razem możemy więcej – Chojnów ‘’

Projekt partnerski realizowany we współpracy z Legnickim Stowarzyszeniem Inicjatyw Obywatelskich w ramach POKL działanie 7.3 Inicjatywy Lokalne na rzecz aktywnej integracji. Projekt miał na celu zintegrowanie i zaktywizowanie mieszkańców miasta i gminy Chojnów poprzez m.in. warsztaty, spotkania z mieszkańcami oraz organizację Akademii mieszkańców w Chojnowie.

 

  1. ,,Rozwój i profesjonalizacja III sektora na obszarze subregionu legnickiego”

(od 01.07.2009 do 28.02.2010 r.) - projekt partnerski realizowany we współpracy z Legnickim Stowarzyszeniem Inicjatyw Obywatelskich polegający na wspieraniu w rozwoju, podejmowaniu wspólnych działań i wymiany doświadczeń przez organizacje pozarządowe oraz umożliwieniu im realizacji celów statutowych, w tym cyklicznych spotkań lub działań w utworzonym w ramach projektu inkubatorze organizacji pozarządowych, zapewniającym opiekę i bazę materialną dla powstających i funkcjonujących organizacji. W ramach realizowanego projektu oferowane były bezpłatne konsultacje oraz fachowe porady z zakresu tworzenia  organizacji pozarządowych, zarządzania oraz księgowości w ngo, oraz szkolenia pn. ,,Księgowość w organizacjach pozarządowych ngo’s.

Projekt zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

  1. Projekt pt. ,,Edukacja przeciw dyskryminacji” realizowany od 15.06.2009 do 31.12.2009 przez Stowarzyszenie EUROLEGNICA  na terenie miasta Legnica i powiatu legnickiego, realizowany dzięki wsparciu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Celem projektu było przeciwdziałanie dyskryminacji poprzez tworzenie przestrzeni do dyskusji o tolerancji i dyskryminacji na spotkaniach w Klubie Dyskusyjnym wraz z pokazami filmów edukacyjnych o problemach dyskryminacji, wykluczenia, wielokulturowości, tolerancji, wolności.

W ramach projektu prowadzone były zajęcia – Trening Antydyskryminacyjny oraz Warsztaty Wrażliwości Genderowej, na których poruszane były zagadnienia relacji pomiędzy mniejszościami i większością, kwestie związane z ludzką różnorodnością, przeciwdziałaniem dyskryminacji i poznanie wartości, jakie niesie ze sobą wolne od dyskryminacji i różnorodne społeczeństwo. Osoby uczestniczące zyskują wrażliwość antydyskryminacyjną, dowiadują się, na czym polega mechanizm stereotypizacji, uprzedzeń i dyskryminacji oraz uczą się w jaki sposób reagować na przejawy dyskryminacji. Dowiadują się również, co to są mikronierówności, na czym polega mechanizm wykluczenia oraz wypracowują najlepsze sposoby przeciwdziałania/reagowania w sytuacjach dyskryminacyjnych. Projekt skierowany był do mieszkańców terenu powiatu legnickiego i miasta Legnicy, a w szczególności do: młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, nauczycieli nauczania początkowego, członków i pracowników organizacji pozarządowych oraz pracowników opieki społecznej.

Aktualność 1

Grudzień 14, 2011 w Aktualności